Το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας ΕΔΕΤ / GRNET παρέχει στην Ελληνική Ακαδημαϊκή, Ερευνητική και εκπαιδευτική κοινότητα προηγμένες υπηρεσίες εθνικής διασύνδεσης Ιντερνετ υψηλής χωρητικότητας εξυπηρετώντας όλα τα ΑΕΙ, ΤΕΙ, τα Ερευνητικά Κέντρα της χώρας και πάνω από 9500 σχολεία μέσω του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου.

Επίσης το ΕΔΕΤ :

  • Διαχειρίζεται τον κόμβο Athens Internet Exchange (AIX), ο οποίος παρέχει τοπική διασύνδεση μεταξύ των μεγαλυτέρων εταιρειών παροχής υπηρεσιών Ιντερνετ στην Ελλάδα. 
  • Παρέχει διεθνή διασύνδεση με τα υπόλοιπα ερευνητικά δίκτυα και το Ίντερνετ μέσω του πανευρωπαϊκού ερευνητικού δικτύου GEANT
  • Διαχειρίζεται / συμμετέχει σε μια σειρά αναπτυξιακών έργων, τα οποία έχουν σκοπό την προώθηση των τεχνολογιών του Ίντερνετ και των εφαρμογών τους στις ελληνικές επιχειρήσεις και τη διαμόρφωση και ανταλλαγή ιδεών και προτάσεων για το ηλεκτρονικό επιχειρείν, με έμφαση στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)

http:///www.grnet.gr                           ΕΔΕΤ weathermap

 

To ΣΥΖΕΥΞΙΣ διαθέτει σύνδεση 1Gbps με το ΕΔΕΤ.