16/12/2016

Προσωρινή διακοπή υπηρεσίας Streaming

Σας ενημερώνουμε ότι λόγω σοβαρού τεχνικού προβλήματος η υπηρεαία θα παραμείνει προσωρινά εκτός λειτουργίας.

Θα υπάρξει καινούργια ενημέρωση μέσω του παρόντος ιστότοπου. 

Η Ομάδα ΣΥΖΕΥΞΙΣ