01/12/2014

Κατακυρώνεται η Ασύρματη Νησίδα του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ στους αναδόχους της

Αναφορικά με το Υποέργο 2 του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ : «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ – Υπηρεσίες Ασύρµατης Νησίδας», το οποίο χρηµατοδοτείται από Εθνικούς Πόρους (ΕΣΥΠ),  και έχει προϋπολογισμό 38,4 εκ €, έγινε σήμερα από την ΚτΠ Α.Ε. ανακοίνωση περί δικαιολογητικών κατακύρωσης, στις 4 Εταιρίες : 

  1.   COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕ 
  2.    WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕΒΕ
  3.   VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΕΕΤ
  4.    CYTA ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΑΕ

 

Το έργο αφορά σε χιλιάδες κινητές συνδέσεις του Ελληνικού Δημοσίου (τηλεφωνία + δεδομένα), περιλαμβάνει και προμήθεια νέων συσκευών,  και είναι "συμφωνία πλαίσιο".

Συνεπώς ένα ακόμη πολύ σημαντικό Υποέργο του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ μπαίνει πια σε τελικό στάδιο σύμβασης.

ΟΙ 4 ανάδοχες εταιρίες - λόγω συμφωνίας πλαίσιο - θα συμμετέχουν στις δημοπρασίες (bids) που θα ακολουθήσουν σύντομα (εκτίμηση Φεβρουάριος 2015).