10/07/2014

Προκηρύχθηκε το Υποέργο SIX/DC του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ

Προκηρύχθηκε σήμερα από την ΚτΠ Α.Ε., το τρίτο από τα πέντε Υποέργα του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ :  

  • ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ - Κεντρική Υποδομή Διασύνδεσης Δικτύου (SIX) και Υποδομές Κέντρων Δεδομένων»
 
Πρόκειται για Υποέργo συνολικού προϋπολογισμού 12,75 εκ €, για την προμήθεια, φιλοξενία, εγκατάσταση και λειτουργία δύο κεντρικών κόμβων διακίνησης/μεταγωγής δεδομένων και τηλεφωνίας για το ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ (terapop + IMS). 
 
Εδώ θα βρείτε το απαραίτητο υλικό δημοπράτησης του SIX