15/04/2014

Ενεργοποίηση σε 2 ακόμα ΜΑΝ στο ΣΥΖΕΥΞΙΣ Ι : ΜΑΝ Βόλου/Νέας Ιωνίας & ΜΑΝ Σερρών

Eνεργοποιήθηκαν και στο Βόλο και τις Σέρρες, από μία πρόσβαση Gbps στο δίκτυο ΣΥΖΕΥΞΙΣ Ι, για εξυπηρέτηση των δημοσίων υπηρεσιών που συμμετέχουν στα δύο Μητροπολιτικά Δίκτυα Οπτικών Ινών.

Στους παρακάτω δύο πίνακες φαίνονται τα κτίρια δημοσίων υπηρεσιών του Βόλου και των Σερρών, που μετέχουν στην αναβάθμιση στα 100Mbps ανά κτίριο.
 
ΜΑΝ ΒΟΛΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ - 21 κτίρια
 

A/A

ΚΤΙΡΙΟ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ

YΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΠΟΡΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΖΕΥΞΙΣ

ΝΕΑ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΜΕΣΩ ΜΑΝ

1


Δ.Ο.Υ. ΒΟΛΟΥ Α'


4


100 Μbps

2


Δ.Ο.Υ. ΒΟΛΟΥ Β'


4


100 Μbps

3


Δ.Ο.Υ. ΙΩΝΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ


2


100 Μbps

4


Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ.ΜΕΡΙΜΝΑΣ  Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΣΠΟΡΑΔΩΝ


2


100 Μbps

5


Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΣΠΟΡΑΔΩΝ


2


100 Μbps

6


ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ


4


100 Μbps

7


ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ


4


100 Μbps

8


ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΑ ΥΕΝ (ΒΟΛΟΣ)


2


100 Μbps

9


ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ Κ.Ψ.Υ. ΒΟΛΟΥ


2


100 Μbps

10


ΚΕΠ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ


2


100 Μbps

11


ΚΕΠ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ


2


100 Μbps

12


ΚΕΠ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ (ΠΡΩΗΝ Ν.Α)


8Mbps/512Kbps


100 Μbps

13


ΝΓΝ ΒΟΛΟΥ


8


100 Μbps

14


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΠΡΩΗΝ Ν. Α. ΣΕΡΡΩΝ - Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Κ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ - TMHMA ΚΤΕΟ


24Mbps/1024Kbps


100 Μbps

15


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΣΠΟΡΑΔΩΝ


4


100 Μbps

16


ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ


2


100 Μbps

17


ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΒΟΛΟΥ


2


100 Μbps

18


ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΛΙΜΑΝΙΟΥ ΒΟΛΟΥ ΠΑΡΑΡΤ.


2


100 Μbps

19


ΤΜΗΜΑ ΚΤΕΟ - Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΣΠΟΡΑΔΩΝ


2


100 Μbps

20


ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΒΟΛΟΥ


2


100 Μbps

21


ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ


2


100 Μbps

 

 

 

ΜΑΝ ΣΕΡΡΩΝ - 13 κτίρια

 


A/A

ΚΤΙΡΙΟ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ

YΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΠΟΡΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΖΕΥΞΙΣ

ΝΕΑ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΜΕΣΩ ΜΑΝ

1


ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ- ΠΡΩΗΝ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-KM118 - Δ/ΝΣΗ ΑΥΤΟΔ/ΣΗΣ & ΔΙΟΙΚ. ΣΕΡΡΩΝ, ΤΥΔΚ ΣΕΡΡΩΝ


24Mbps/1024Kbps


100 Μbps

2


Δ.Ο.Υ. ΣΕΡΡΩΝ Α'


4


100 Μbps

3


Δ.Ο.Υ. ΣΕΡΡΩΝ Β'


2


100 Μbps

4


ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ


4


100 Μbps

5


ΚΕΠ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ


2


100 Μbps

6


Ν. Α. ΣΕΡΡΩΝ - Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ


2


100 Μbps

7


Ν. Α. ΣΕΡΡΩΝ - Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Κ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ - TMHMA ΚΤΕΟ


4


100 Μbps

8


Ν.Α. ΣΕΡΡΩΝ - Δ/ΝΣΗ ΚΑΠΝΟΥ ΚΑΙ ΒΑΜΒΑΚΟΣ


4


100 Μbps

9


ΝΓΝ ΣΕΡΡΩΝ "ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ"


8


100 Μbps

10


ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΕΡΡΩΝ


4


100 Μbps

11


ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΕΡΡΩΝ - Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ


24Mbps/1024Kbps


100 Μbps

12


ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ


24Mbps/1024Kbps


100 Μbps

13


ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡ. ΣΕΡΡΩΝ


2


100 Μbps