ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ

Το Δίκτυο ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ σχεδιάζεται να είναι η συνέχεια του δικτύου ΣΥΖΕΥΞΙΣ Ι το οποίο χρηματοδοτήθηκε στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ και προσφέρει δικτυακές υπηρεσίες σε 4.500 κτίρια φορέων του Ελληνικού Δημοσίου εδώ και 9 χρόνια (2006-2014).

 

Οι βασικοί στόχοι για την υλοποίηση του δικτύου ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ είναι :

  • Η ένταξη σε αυτό κάθε κτιρίου δημόσιου φορέα  (εκτιμώνται σε 34.000 κτίρια συμπεριλαμβανομένων των σχολείων)
  •  H αναβάθμιση του βαθμού ευρυζωνικότητας του ΣΥΖΕΥΞΙΣ Ι
  •  H αναβάθμιση των υφιστάμενων υπηρεσιών
  •  H παροχή νέων υπηρεσιών προστιθεμένης αξίας

 

Η υλοποίηση των παραπάνω στόχων θα επιτυγχάνεται μέσω της υλοποίησης ενδεικτικά των παρακάτω 5 δράσεων :

1.    8 Νησίδες - Υπηρεσία Πρόσβασης & Τηλεφωνίας φορέων

2.    Ασύρματη Νησίδα - Υπηρεσίες Κινητικότητας

3.    Υποδομές Πρόσβασης-Ασφάλειας-Τηλεφωνίας

4.  Υπηρεσία  Διασύνδεσης Νησίδων – SIX και Data Centers Δικτύου

5.   Υπηρεσίες ΙSP/SLA του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ