Μήνυμα Υπουργού

Η έκρηξη στον τομέα των νέων τεχνολογιών και ιδιαίτερα των επικοινωνιών, έχει προκαλέσει φαινόμενα που θέτουν την οργάνωση και λειτουργία ολόκληρης της κοινωνίας και του κράτους σε νέες βάσεις. Το διαδίκτυο έχει ανατρέψει τις παραδοσιακές λειτουργίες της Δημόσιας Διοίκησης σε όλο τον κόσμο και με μεγάλη ταχύτητα διαφοροποιεί ριζικά και τις απαιτήσεις των πολιτών από την κρατική διοίκηση. Η χώρα μας, αξιοποιώντας τις δυνατότητες που της παρέχει η συμμετοχή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με συγκεκριμένα προγράμματα διαμορφώνει τις προϋποθέσεις για να ανταποκριθεί με επιτυχία στις νέες απαιτήσεις. Στην Σύνοδο Κορυφής της Λισσαβόνας διατυπώθηκε με έμφαση η θέση ότι η οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνδέεται άμεσα με τον εκσυγχρονισμό των δημοσίων υπηρεσιών τους. Ο εκσυγχρονισμός των δημοσίων υπηρεσιών προϋποθέτει κυρίως την ενσωμάτωση στη δράση τους των νέων τεχνολογιών.

Προκειμένου να ανταποκριθεί η χώρα μας στις σύγχρονες αυτές προκλήσεις εκπονήθηκε το επιχειρησιακό πρόγραμμα "Κοινωνία της Πληροφορίας" στο πλαίσιο του 3ου Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης. Στο πλαίσιο αυτό υλοποιήθηκε από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Hλεκτρονικής Δικυβέρνησης το έργο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ», που αποτελεί μια από τις σημαντικότερες δράσεις της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης στις αρχές του νέου αιώνα. Ήδη βρίσκεται σε λειτουργία η πρώτη φάση του έργου με την παροχή προηγμένων τηλεματικών υπηρεσιών σε 4.500 φορείς, και πολύ σύντομα θα ακολουθήσει η υλοποίηση της δεύτερης φάσης του έργου, το ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ, το οποίο θα συμπεριλάβει το σύνολο των κτιρίων του δημοσίου. Το «ΣΥΖΕΥΞΙΣ» δεν αποτελεί μόνο μια επικοινωνιακή υποδομή. Ουσιαστικά προϋποθέτει, και ταυτόχρονα επιβάλλει, μια ευρύτερη και διαφοροποιημένη λειτουργική κουλτούρα στη Δημόσια Διοίκηση συντελώντας στη συνεχή και αποτελεσματική ροή της πληροφορίας μεταξύ των Δημοσίων Υπηρεσιών τόσο σε οριζόντιο όσο και σε κάθετο επίπεδο. Το έργο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ» αποτελεί, τη βασική επικοινωνιακή υποδομή των εμπλεκομένων φορέων της Δημόσιας Διοίκησης και την κύρια λειτουργική βάση για την ανάπτυξη υπηρεσιών που θα συμβάλλουν στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της Δημόσιας Διοίκησης, επιτρέποντάς της οι συναλλαγές με τους πολίτες να γίνονται με απλούστερο τρόπο και λιγότερο κόστος.

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ