Το Helpdesk του ΣΥΖΕΥΞΙΣ για τη Νησίδα 3 (FORTHNET A.E.)  

απαντά στο τηλέφωνο 801-100-8001
έχει FAX 211-9558299
και e-mail helpdesk3@forthnet.gr
και Ηλεκτρονική Φόρμα iSupport