Το Helpdesk του ΣΥΖΕΥΞΙΣ για τη Νησίδα 3 (FORTHNET A.E.)  

απαντά στο τηλέφωνο 801-100-8001
από κινητό 211-9557070
και e-mail helpdesk3@forthnet.gr
και Ηλεκτρονική Φόρμα iSupport