Το Helpdesk των ΚΕΠ   

απαντά στο τηλέφωνο 1500
και e-mail ermis_support@syzefxis.gov.gr
FAX 211-9991279