Φωτογραφίες από Φορείς ΣΥΖΕΥΞΙΣ

Α/Α

Φορέας

Κτήριο

Data room

1

ΔΗΜΟΣ ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ

      

2

KY ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ

     

3

KY ΧΑΡΑΚΑ

4

ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΑΜΕΑ ΛΑΡΙΣΑΣ «Ο ΑΡΙΣΤΕΥΣ»

5

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ - ΧΙΟΣ

 

6

ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ

       

7

ΔΗΜΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ